Jaký vliv mají peníze na vztahy mezi sourozenci?

I když jsou na světě důležitější věci, peníze se rovnají spokojenému životu. Za kovové mince a papírové bankovky si totiž koupíme mnoho, mnoho věcí vedoucích k našemu úsměvu na rtech. A jelikož nikdo nepochybuje o tom, že finance znamenají moc, nemůžeme se divit ani skutečnosti, že právě „trochu kovu a papíru“ dokáže zbourat rodinné vztahy. A u sourozenců obzvlášť.

Co jsou to peníze

Z počátku měly komoditní charakter, poté se z nich stala součást obchodu a dnešní moderní ekonomika se bez nich neobejde. Peníze bychom ale jednoduše mohly charakterizovat jako statek, který je bezprostřední součástí obchodu. Dříve zlato, dnes bezhotovostní částky, které ani reálně nevidíme, přesto dokážou pochroumat nejen rodinné vztahy na dlouhé roky dopředu.

Podle odborníků jsou právě peníze důvodem, proč se hroutí vztahy, a to jak ty profesní, tak rodinné. Kvůli finančním problémům nebo neshodám se ničí rodinné vazby, ukončují se dlouholeté vztahy a hroutí se manželství, která si slibovala, že vydrží až do skonání věků. Zůstaňme však u sourozenců a prozraďme si, jak konkrétně právě charakterizované peníze ovlivňují jejich vztahy.

Bohatství = atraktivita

I když se s ovlivňováním vztahů penězi setkáváme hlavně u párů, finance se mohou nelíbivě podepsat i na vztazích mezi dětmi čili sourozenci. Bohatství se dnes totiž rovná atraktivita a atraktivita je to, po čem toužíme. Lidé chtějí být v životě úspěšní. Chtějí dát svému životu smysl a ten vidí v množství peněz na účtu a možnosti si koupit vše, co se jim zlíbí. Ve výsledku ono štěstí ale nespočívá v kovech a bankovkách, nýbrž v nich samotných, ale to je zase jiná kapitola.

Když se na peníze podíváme z pohledu toho, jak konkrétně ovlivňují vztahy, zjistíme, že nám slibují například lepší postavení ve společnosti (obvykle je známkou toho lepší auto, dům nebo škola pro děti) nebo moc. Do hry se pak dostává závist, která ostatně určuje, jaký vliv peníze na sourozence mají – jestli je zničí nebo naopak posílí.

Jak se na peníze díváte?

Jestli se peníze podepíšou na vztahu sourozenců kladně nebo negativně je otázkou na každého jednotlivce a to, jak se na peníze dívá. Neexistuje jednoznačná odpověď na to, jestli má bohatství ruinující nebo prosperující vliv na vztah mezi dvěma lidmi, ať už jsou to jsou sourozenci nebo manželé či partneři.

Konstatujme ale, že peníze jsou jednoznačně důležitým faktorem pro spokojený vztah. Pokud na jedné straně jsou a na druhé straně nikoliv, může to být ruinující i pro sourozence. Zejména, pokud se s touto znevýhodněnou situací setkávají už od malička.

Královské dělení

V několikačlenných rodinách nebývá ničím výjimečným, že dochází ke znevýhodňování jednoho z dětí. Zatímco v některých případech je to ten prvorozený, který upoutává pozornost rodičů, jindy je to poslední narozené dítě.

Začíná už tím, že nejstaršímu rodiče kupují oblečení, které se mu líbí. Mladší si ovšem obvykle musí vystačit právě s tím, co podědí, a na jeho vkus už rodiče tolik ohledů neberou.

V mnoha případech zvýhodňování vypadá pouze tak, že se dítěti nakupují lepší hračky ve větším množství nebo se mu kývne na vše, na co si dítě jenom vzpomene. V pozdějším věku se to projevuje také větším kapesným, ale to se stává jen zřídka.

V každém případě jakékoli zvýhodňování v dětství může vést k nízkému sebevědomí a ke vzniku negativních emocí i v dospělosti, což se ve výsledku projevuje právě na závisti z finanční situace. Ač si v dospělosti mohou za finanční situaci oba dva (nebo více) sourozenců samostatně, přesto mezi nimi může vřít z důvodu jistého zvýhodňování v dětství spor.

Zvýhodňování v dospělosti

Závist a další negativní emoce, které se velmi často vyplavují právě v souvislosti s penězi, však mohou vzniknout také při zvýhodňování jednoho dítěte v dospělosti. Zatímco v dětství bylo pramenem hlavně věčné rozmazlování, v dospělosti takové emoce může vyvolat to, že je rodič pyšný na jedno dítě, často ho chválí a tak dále.

Abyste se vyhnuli tomu, že vztah vašich dětí budou ovlivňovat peníze, nepokládejte v nich základní kameny či zárodky negativních emocí, které jenom k ovlivňování finanční situací přispějí. Snažte se i nadále naslouchat a měřit rovným metrem, ať už se to týká pochval nebo kárání.

Peníze ovlivňují lidské chování

Ve výsledku to však nejsou například rodiče nebo dětství, co ničí vztahy mezi sourozenci. Peníze, respektive finanční stránka může mít negativní dopad na vztahy mezi sourozenci i přesto, že je v dětství ani v dospělosti rodiče nijak nezvýhodňovali ani nepreferovali. Peníze jako takové jsou totiž prostředkem k tomu, že se dva v něčem neshodnou nebo že se jejich vztahy ničí.

Pokud bychom měli vypíchnout výrok několika odborníků, tak že peníze jsou jako drogy. Když je nemáme, potřebujeme je a chceme je ihned. A tak využíváme ruku, kterou nám například pojištěná půjčka nabízí. A mnohdy si půjčujeme na něco, na co bychom si mohli sami našetřit, ale to je zase jiné téma k rozboru.

Na čem se odborníci také shodují, je to, že peníze ukazují charakter. Pokud je získáváme, dochází ke vzbuzení toho, co v nás již dříve bylo, ale dosud jsme to nepustili ven, jelikož jsme na vypuštění oněch emocí neměli.

Ukázkovým příkladem je probuzení našeho ega, které vlivem nízkého množství financí bývá nevelké. Když ale peníze přijdou do našeho života a my najednou cítíme jistou moc, kterou finance znamenají, probouzí se právě zmiňované ego, které je ve výsledku tím, co ničí i vztah mezi sourozenci. Ale nejen mezi nimi.

Nesmíme zapomínat, že peníze jsou nástrojem. Neměli bychom jim však dovolit, aby ovlivňovaly naše smysly, což by se pak ve výsledku odrazilo na vztazích s rodinou, přáteli nebo na pracovním poli.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram