Vysoký tlak nebolí, ale zabíjí

Měření krevního tlaku patří mezi málo vyšetření, kterých se nikdo nebojí. Je bezbolestné, jednoduché a není třeba si při něm ani zout pantofle.

Stačí se pohodlně uvelebit do křesla, na ruku natáhnout manžetu a zmáčknout správné tlačítko na přístroji. Následuje zábavné zavrčení, sevření ramene, chvilka napětí – a diagnóza nám bliká na displeji. Suchý a stručný číselný údaj, který nám může zachránit život. Co se však ve skutečnosti skrývá za dvojicí čísel umístěných pod sebou?

Trochu teorie
„Krevní tlak je vlastně tlakem v našem cévním potrubí,“ vysvětluje praktický lékař pro dospělé Peter Lipták. „Pokud jeho výška překročí povolené hodnoty, může dojít k poškození nebo prasknutí stěny cévy. Jednou z hrozících havárií je srdeční infarkt nebo mozková porážka, která jsou dnes nejčastější bezprostřední příčinou smrti. Kromě těchto nehod vede vysoký krevní tlak také k chronickému poškození orgánů. Může být příčinou srdečního nebo ledvinového selhávání, které je následně třeba řešit dialýzou nebo transplantací ledvin. Podceňovat vysoký krevní tlak se proto nikomu nevyplatí,“ upozorňuje Peter Lipták.

Již od základní školy víme, že srdce slouží jako čerpadlo, které zajišťuje organizmu dodávky krve. V momentě ochabnutí se naplní, vzápětí se stáhne, aby mohlo vzácnou tekutinu vytlačit do rozvětvených tepen. Horní číslo na tlakoměru představuje tlak v cévách během srdečního stahu, nazýváme ho systolický krevní tlak. Spodní číslo zaznamenává tlak ve chvíli, kdy je srdce uvolněno – nazývá se také diastolický tlak. Čím je tlak krve vyšší, tím musí naše srdce při přečerpávání krve vyvinout větší úsilí. Lidé s vysokým krevním tlakem (hypertenzí) čelí osmkrát vyššímu riziku úmrtnosti než jedinci s normálním krevním tlakem (normotenzí).

Pomalý a záludný
Jediným signálem vysokého krevního tlaku je často pouze údaj na tlakoměru. Hypertenzi totiž dlouho neprovázejí žádné potíže. „Vysokému krevnímu tlaku se zvykne říkat „tichý zabiják“. Je to proto, že nemusí být doprovázen žádnými obtížemi. Člověk se cítí dobře, a přece v něm probíhají procesy poškozující jeho cévy a orgány. I z tohoto důvodu by nám měl lékař změřit tlak minimálně jednou za dva roky,“ připomíná doktor Lipták.

Stále více lidí tak činí v pohodlí domova. Pro zjištění co nejpřesnějších údajů je zapotřebí opakované měření. „Lidský organismus nefunguje jako švýcarské hodinky, ani náš krevní tlak není stejný v každé situaci a čase,“ upozorňuje Lipták. „Pokud má někdo v jeden den tlak 95/70 a během dalšího dne si naměří 140/90, může jít o normální denní kolísání, závislé na psychické a fyzické zátěži, na stavu zavodnění organismu, příjmu soli, kávy a jiných krátkodobých faktorech. Když si však opakovaně naměříme hraniční tlak 140/90 a více, je čas poradit se s lékařem.“

Rizikoví adepti
Odborník se nejprve pokusí zjistit, zda není vysoký krevní tlak důsledkem jiného onemocnění, jako například ledvin, endokrinní poruchy nebo třeba chrápání. U 90 procent pacientů však nelze diagnostikovat žádné jiné základní onemocnění, jehož následkem by byl vysoký krevní tlak – v takovém případě hovoříme o primární hypertenzi. Tehdy jsou vysoké hodnoty odrazem životního stylu, případně genetické predispozice.

Pokud bychom chtěli sestavit typickou skupinu pacientů patřících do této kategorie, nepodařilo by se nám to. Ohroženi jsme všichni – s věkem výskyt hypertenze narůstá, ale často ji nacházíme iu mladých pacientů. Mnohokrát se vyskytuje u osob vystavených vysokému pracovnímu stresu au obéznějších lidí, kteří mají nedostatek fyzické aktivity.

Pryč s pneumatikami
Základním opatřením proti vysokému krevnímu tlaku je úprava naší životosprávy. Viditelné zlepšení hodnot lze dosáhnout zejména snížením spotřeby kuchyňské soli. „Dnes už neplatí přísloví „sůl nad zlato“. Výzkumy dokázaly, že na prevenci a léčbu vysokého tlaku jednoznačně platí zákaz solení,“ říká doktor Lipták. Znamená to i omezení uzenin, instantních a konzervovaných jídel a některých druhů minerálních vod s obsahem soli.

Výrazně pozitivní účinek má redukce tělesné hmotnosti. Jíst je třeba pravidelně, ve více menších dávkách denně. Doktor Lipták upozorňuje, že důležitý je zejména obvod pasu. „Zjistilo se, že břišní tuk je jakousi továrnou nemocí, kde se vyrábí vysoký tlak, ale také cukrovka nebo infarkt.

V bezpečí jsou muži, kteří mají v pase méně než 94 centimetrů a ženy pod 80 centimetrů. Břišní tuk v pase nám pomůže zlikvidovat pravidelná fyzická aktivita, zejména vytrvalostní druhy sportů, jako je běh, rychlá chůze, plavání nebo jízda na kole.“

Lidé s vysokým krevním tlakem by se měli zcela vzdát kouření a výrazně omezit alkohol. Pro mnohé je nejtěžším úkolem vyhnout se stresu. Dobrým začátkem je zařazení relaxačních aktivit a koníčků, zredukování „nezbytných“ povinností a snaha o pozitivní myšlení.

Kávové klišé
O nízkém krevním tlaku, který může ohrozit zdraví, hovoříme při hodnotách pod 90 mm Hg systolického tlaku (horní hodnota na tlakoměru). „Mnozí lidé však mají přirozeně nízký tlak, pohybující se kolem a těsně nad touto hranicí a přitom nepociťují žádné potíže. Jedinci s nízkým tlakem se dožívají vysokého věku, takže hypotenze by neměla vést k obavám o zdraví, ale právě naopak,“ konstatuje doktor Lipták. Pokud jsou obavy, je třeba si je objasnit se svým lékařem, který nejlépe zná a vysvětlí individuální situaci konkrétního člověka.

S nízkým krevním tlakem se dávají často do souvislosti pocity závratí a zamdlévání. Tyto problémy se objevují častěji u mladých žen v důsledku krevních ztrát a bolestí při menstruaci, případně při experimentech s různými jednostrannými dietami. „Lidé s nízkým tlakem jsou náchylní ke kolapsům a zamdlení zejména v důsledku tepla a dehydratace. Proto by si měli dávat větší pozor na dostatečný příjem tekutin a solí. Dehydratací spojenou s nízkým tlakem jsou ohroženi zejména starší lidé, kteří již nepociťují žízeň, a také děti. K doplnění tekutin jsou nejvhodnější minerálky s vyšším obsahem sodíku,“ říká Lipták.

„Zvláštní postavení má pití kávy, o které se traduje, že zvyšuje krevní tlak. Je tomu však naopak. Káva povzbuzuje ledviny ke zvýšenému vylučování tekutin a tím tlak snižuje. U lidí s nízkými hodnotami tlaku je dokonce pití kávy rizikem, protože jsou ohroženi omdlením z náhlého poklesu tlaku,“ upozorňuje Lipták.

Jak vybrat správný tlakoměr?
Radí Peter Burdátš, vedoucí realizačního týmu projektu Watch BP – řešení pro zlepšení diagnostiky a managementu léčby hypertenze

Přesné hodnoty krevního tlaku získáme jen se spolehlivým přístrojem, který zakoupíme v lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb, kde nám poradí vyškolený personál. V současnosti převládají na trhu digitální tlakoměry, které měří výkyvy (oscilace) krve v cévách. Tlakoměr by měl být certifikován. V našich zeměpisných končinách známe tři certifikační pracoviště: Britská (BHS), Evropská (EHS) a Asociaci pro vývoj lékařských přístrojů (AAMI).

Cena certifikovaných přístrojů se pohybuje od 40 do 100 eur. Při rozhodování mezi ramenním a zápěstním tlakoměrem se doporučuje upřednostnit ramenní, který zaručí přesnější výsledky. Správných údajů dosáhneme pouze s vhodnou velikostí manžety, kterou vybíráme podle obvodu ramene. V kvalitních přístrojích najdeme také různé doplňkové funkce, jako například identifikaci pulsní arytmie, automatické opakované měření a určení průměrné hodnoty (MAM technologie) nebo duální režim měření.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram